สพป.หนองคาย เขต 1 พิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของกศจ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประเมินความรู้ความสามารถ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของกศจ.หนองคาย ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด