สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ ค.ค.ศ.และพ.ค.ก.

นายสนิท  ประหา  ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ”ค.ค.ศ.” เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ”พ.ค.ศ.” และ “พ.ค.ก.” ครั้งที่ 1/2563 วันที่  23 กรกฎาคม  2563  ณ  ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3