สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 121 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าวประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2