มูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาลจังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์ พัทธยากร อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2563 มูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาลจังหวัดเชียงราย โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายอำพร สมบูรณ์ อดีต ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ และดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับมูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาลจังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2521 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่เคยเป็นพื้นที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเดิม โดยมีนายชุ่ม บุญเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธิคนแรก มีทุนเริ่มแรก 126,635.69 บาท ในการมีส่วนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน โรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียนและช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการการศึกษาในจังหวัดเชียงรายเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนี้