เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขาทั้ง 4 คือ สาขาไล่โว่ สาขาสาละวะ สาขาเกราะสะเดิ่ง และสาขาเกริ่งสะดา รวม 5 แห่ง ให้ได้รับการขับเคลื่อนโครงการไปพร้อมๆ กัน

สำหรับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตั้งอยู่ที่ ม.2 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปีพ.ศ. 2541  ได้จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษแบบเรียนรวม สำหรับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่จุดอับและพื้นที่พิเศษ จำนวน 4 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนสาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง ห้องเรียนสาขาบ้านเกริ่งสะดา ห้องเรียนสาขาบ้านไล่โว่ และห้องเรียนสาขาบ้านสาละวะ ซึ่งมีเขตบริการ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านกองม่องทะ หมู่บ้านเกราะสะเดิ่ง หมู่บ้านสะเน่พ่อง หมู่บ้านทิไล่ป้า และหมู่บ้านไล่โว่

ศนท.สพฐ. / รายงาน