สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai school lunch เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเน้นคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียนให้มากที่สุด  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี