นิตยสารออนไลน์ภาษาอังกฤษ The ASEAN

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำนิตยสารออนไลน์  The ASEAN  เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียน สามารถเข้าเยี่ยมชมนิตยสารออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  https://asean.org/storage/2017/09/The-ASEAN-Magazine-Issue-1-May-2020.pdf