สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ ศิริมหามงคล พระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัดชัยภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ ศิริมหามงคล พระเจดีย์สำคัญประจำจังหวัดชัยภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนาย กอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดศิริพงษาวาส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ