สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒนา จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็นการให้บริการประชาชน ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกันทรลักษ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป ในอำเภอกันทรลักษ์ ณ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี