ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงยางตลาด-กาฬสินธุ์ (โคกศรี) ตำบลอุ่มเม่า
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว