ศธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธี

จากนั้น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ แจกสิ่งของ และข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้ประชาชน

ศนท.สอ.รายงาน