สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความอาลัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)ที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายภควัติ มีศรี , เด็กชายพีรพัฒน์ มุ่งรวยกลาง โดยมีนายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ผอ.โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ