ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรม “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ แจกสิ่งของ ข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้ประชาชน และทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 69 หมู่ ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย

ศนท.สอ.ภาพ/ข่าว