สพป.ลำพูน เขต 2 จัดโครงการสภานักเรียนรวมใจ สร้างไทยมั่นคง เพื่อดำรงสถาบันหลัก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสภานักเรียนรวมใจ สร้างไทยมั่นคง เพื่อดำรงสถาบันหลัก ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้มีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวสาร (Fake News) และส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully โดยได้แบ่งการอบรมให้นักเรียนในสังกัด 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จำนวน 18 โรงเรียน 54 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ รุ่นที่ 2 จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ฺ และรุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน 40 คน ณ ห้องประชุมสพป.ลำพูน เขต 2 รวมทั้งสิ้น 80 โรงเรียน 178 คน