ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนบ้านน้ำโมง

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โรงเรียนบ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน โดยมีนายอานนท์ ถิ่นภูเขียว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึกได้เข้า เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจคณะครู ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด