สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผอ.สพม.14 ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบหมายให้นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรรมการ ที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง ( Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ของนายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ในระยะเวลา  1 ปี  โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง และนายชัยยุทธ อินฤทธิพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมเป็นกรรมประเมินให้คำปรึกษาแนะนำ  โดยนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการและข้อคิดในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   เรวดี…ภาพ / ข่าว