สพม.3 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ HCEC ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3