สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 8 อัตรา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีการสอบ กรณีมีความจำเป็นหรือมีอเหตุพิเศษ  จำนวน 8 อัตรา โดยบรรจุโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  3 อัตรา ได้แก่วิชาเอก สังคมศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิทยาศาสตร์ บรรจุโรงเรียนสตรีพังงา 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภูเก็ตวิทยาลัย 1 อัตรา  วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โรงเรียนเมืองถลาง 1 อัตรา วิชาเอกบริหารธุรกิจ (การตลาด) และโรงเรียนกระบุรีวิทยา  1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา   โดยนายสามารถ รังสรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้การปฐมนิเทศ ให้ข้อคิด เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การประเมินครูผู้ช่วย ปีละ 2 ครั้ง การครองตน ครองคน และครองงาน จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการปรับตัวในอยู่กับเพื่อนในโรงเรียน ทั้งครู ผู้บริหาร และนักเรียน   เรวดี…ภาพ / ข่าว