สพม.35 มอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ 1-10 ของประเทศ

โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่คณะผู้บริหาร ในสังกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ รร.เมืองมายวิทยา/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน