ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่10

หนังสือ ศธ 04001/ว3931

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้ 04001 ว3931 (ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนามมีฯ )