สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการศึกษาวางแผน รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 อัตรา โดยมีคณะรองผอ.สพป.นค.1และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด