สพฐ.จิตอาสาฯ ร่วมแจกถุงปันสุข 500 ชุด ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แจกถุงปันสุข จำนวน 500 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน