สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA Online)

วันศุกร์ที่ 31กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA Online) ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยมี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 87 คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 49 คน และโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 38 คน