ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนบ้านว่าน

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยโรงเรียนแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน โดยมีนายวารสาร เมืองพวน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึกได้เข้า เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด