สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนสาย 201 ช่วงตำบลหนองบัวโคก – อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาด ปลุูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยพร้อมเพียงกัน