ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เน้นย้ำให้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง)
ในการนี้ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้