ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 (ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำหรับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในครั้งนี้ มีจำนวนที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งจำนวน 34 อัตรา สังกัดสพป.นค.1 จำนวน 13 อัตรา สพป.นค.2 จำนวน 6 อัตราและสพม.21 จำนวน 15 อัตรา