สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลฯของสำนักงานเขตพื้นที่ฯตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ.2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลและการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ประยูร พงษ์ประยูร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2