นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโนบายการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโนบายการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้ดอกทองกวาวร่วมกับผู้นำชุมชนในบ้านจาน พร้อมทั้งรับมอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากการระดมทุนทรัพย์จากศิษย์เก่า ในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบโดย อบต.ทุ่งเขาหลวง ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจาน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)