ผลการประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการประกวดออกแบบมาสคอต

ลำดับที่ 1

 

 

ลำดับที่ 2

 

ลำดับที่ 3