รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรม “ค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชุนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

จากนั้นเวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชุนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นางสาววรจนา ชมภูพร : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชุนบ้านเชียงเพ็ง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)