สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมชี้แจงและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และอำเภอเขาฉกรรจ์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1