สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คัดเลือกครูต้นแบบ”การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต”

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    เป็นประธานการประชุม และนางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สพป.ปข.1