สพม.15 ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 ได้รับมอบหมายจากนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 โดยมีนายสำรวย ภักดี, นายวชิระ  ขวัญเพชร, นางอุไร  พรหมปาน รองผอ.สพม.16 และบุคลากร สพม.16 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย จากนั้นจึงไปไปประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563ที่ผ่านมา…ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / ข่าว – พินีภรณ์