ติดตามสถานการณ์นำป่าพัดผอ.นพดล แสนขวา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามสถานการณ์นำป่าพัดผอ.นพดล แสนขวา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย หายไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น