สพม.3 ร่วมงาน “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม อดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ได้ร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนกว่า 84 หน่วยงาน นำโดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพม.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา