ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะผู้บริหารของ สพฐ. อาทิ นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางนิตยา เผือดจันทึก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ รวมถึงข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นการทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยคณะบุคลากรของ สพฐ. ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดสามพระยาวรวิหาร ด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ศนท.สอ.รายงาน