สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยในวันนี้ ได้เดินทางไปทำพิธีมอบที่บ้านพักของนักเรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นนักเรียนที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จากการดำเนินการคัดเลือกของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 15 กลุ่ม ๆ 2 โรงเรียน รวมจำนวน 30 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยา โรงเรียนบ้านเวียงคุก โรงเรียนบ้านหนองบ่อ โรงเรียนบ้านหนองหมื่น โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา โรงเรียนโกมลวิทยา โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง โรงเรียนบ้านดงนาคำ โรงเรียนบ้านน้อย โรงเรียนบ้านโพนพระ โรงเรียนบ้านแสนสุข โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ากฐิน โรงเรียนพัฒนาแก้ว บ้านนาโคก โรงเรียนบ้านดงต้อง โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง และโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา