สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ให้การต้อนรับ ดร.เจตนา เมืองมูล ดร.จำนงค์ ศรีมังกร และ ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)