สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายสมชาย ขอสินกลาง ผอ.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ,นายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ ,นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งแบ่งเป็นประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3