การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 2/2563 เขต 1 โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตักศิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมขับเคลื่อนติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2563