สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์​ COVID-19

คณะนิเทศติดตาม​ สพฐ.​ นำโดย​  นางลาวัลย์​  ตรีเนตร​  ที่ปรึกษา​ สพฐ.​, นางสาวภิญญาพัชญ์์​  เชื้อจันทร์ยอด,  นางบัวบาง​  บุญอยู่​  คณะติดตาม​ สพฐ.​ ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ จังหวัดสุโขทัย​  ในส่วนของ​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2…..(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)