ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

นางรัชฎาภรณ์ สามารถ : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)