พิธีเปิด ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยมีผู้เข้าร่วมค่ายประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กพิการรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2