มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบี่ และโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)