คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) นำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม (รอบที่1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ เวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายปฐม กล้าหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผอ.รร.บ้านส้มป่อย ได้ให้การนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ และให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  นายศักดิ์ชัย ระโยธี ผอ.รร.บ้านดอนกอก อ.หนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ เขต 3เวลา 13.00 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้านิเทศ ติดตาม ชี้แนะ และให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรทิพย์ กุมขุนทด ผอ.รร.บ้านวังขอนสัก อ.เทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3