คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) เข้าตรวจเยี่ยม (รอบที่1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด 2 โรง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วยนายสุรพล แช่มขุนทด ข้าราชการบำนาญ นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) เข้าตรวจเยี่ยม (รอบที่1) ในการปฏิบัติ หน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ เวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านโคกแสว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายศราวุธ ต่อพันธ์ ผอ.โรงเรียน คณะผู้บริหารในเครือข่าย ครู ร่วมให้การ ต้อนรับ จากนั้นเวลา13.00 น. เข้าตรวจเยี่ยม(Coaching) ณ โรงเรียนหนองกกสามัคคี อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายโชคชัย บุตรศรี ผอ.โรงเรียน คณะครู และ คณะผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ