สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนจัดการเรียน/สอนผ่านระบบDLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (DLICT) และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายเผด็จ ทิมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์ หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1 ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 1.โรงเรียนบ้านเขามัน 2.โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 3.โรงเรียนบ้านดงไม้งาม วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 1.โรงเรียนบ้านชะม่วง 2.โรงเรียนวัดกำมะเสน 3.โรงเรียนบ้านห้วยสัก 4.โรงเรียนบ้านทรายทอง 5.โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด