ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์พร้อมมอบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการ “สร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1”

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
พร้อมบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ
“สร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” พร้อมมอบเงิน
บริจาคสมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์