สพป.ชัยนาท จัดโครงการ “ชุมชน คนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 น.ส.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ชุมชน คนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมุงกฎเกล้าเจ้า  อยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือให้มีความสะอาด ร่มรื่นและพร้อมต่อการใช้งานของบุคลากรลูกเสือทั่วประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาค่าย 160 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท